Styrke, kraft og vilje i filmen «Äta Sova Dö» av Gabriela Pichler

Tjue år gamle Raša i ”Äta Sova Dö” har styrke, kraft ogvilje til å klare seg gjennom det som dagene måtte ha å by på av motstand eller medgang i den svenske hverdagen på landsbygda.

ETA SOVA DO2

Filmskaperen Gabriela Pichler (født i 1980) har valgt å legge handlinga til et miljø hun kjenner godt fra oppveksten. Filmfortellinga foregår på landsbygda i Skåne, filmen er befolka med det vi kaller ”alminnelige folk”, for det meste innvandrerarbeidere. Igjenkjennbart for de av oss med røtter i innvandrerbefolkninga som fra siste del av 1800-tallet og framover er kommet til Nord-Norge for å arbeide i gruver, dra på fiske eller fiskearbeid og alt annet av arbeid som det er mulig å leve av på den nordligste kysten. Filmskaperen er sjøl innvandreretterkommer, med mor fra Bosnia og far fra Østerrike.

Les mer «Styrke, kraft og vilje i filmen «Äta Sova Dö» av Gabriela Pichler»

Drottninglandet – i Västerbotten. Fotograf Elin Berges fotoutstilling på Perspektivet Museum i Tromsø

Fotografen Elin Berge forteller migrasjonshistorie gjennom fotografier. ”Drottninglandet” er thailandske kvinners historier om reise i eget liv og mellom kontinenter.

Elin Berge på Perspektivet Museum i Tromsø, april 2010. Foto: Hilde Kat. Eriksen

For få år siden møtte den svenske fotografen Elin Berge en buddhistisk munk på flyplassen i Umeå. Han stakk seg ut i den nordlige vinteren, på vei til Fredrika i nedre Lappland til et buddhistisk tempel under bygging; Buddharam Tempel. Elin Berge blei nysgjerrig på målet for munkens lapplandsreise, og også hun reiste til Fredrika.

Les mer «Drottninglandet – i Västerbotten. Fotograf Elin Berges fotoutstilling på Perspektivet Museum i Tromsø»