Vi som blei fornorska

logominigroenn”Språkåret 2013 skal bli ei raus feiring av språklege skilnader og mangfald”. Sitat frå Språkåret.

Mange språk har blitt oss til del her i Nord-Norge. I tillegg til norsk finnes flere samiske språk og dialekter, og også ulike nyanser av finsk og kvensk. Men etter hvert har det norske språket blitt førstespråk også i mange familier der besteforeldre, oldeforeldre eller tippoldeforeldre har hatt andre morsmål. Årsakene er mangslungne. Vi kan peike på myndighetenes fornorskningsarbeid som foregikk over en lang periode, fra siste delen av 1800-tallet fram til etterkrigstida. Les mer «Vi som blei fornorska»

Språkdebatt: Hvem er vi, om språket dør?

Språkdebatt Heading

Finnes kulturen om språket er blitt borte, eller dør kulturen når språket dør? Språk endrer seg, språk dør ut, – og språk revitaliseres. Språk er symbol på frigjøring og selvstendighet – og nasjonalisme. Kan kultur overleve eller revitaliseres når språket forsvinner?

SEPTEMBER 2013: I anledning Språkåret 2013 stiller vi spørsmål rundt språkdød vs levende kultur under debatten ”Hvem er vi, om språket dør?”. Les mer «Språkdebatt: Hvem er vi, om språket dør?»