Om kvenfolket og kulturen. Omtale av Reidun Mellems bok «Kvenfolkets 500 år ved Ishavskysten»

Reidun Mellem: Kvenfolkets 500 år ved Ishavskysten

SEPTEMBER 2016 – BOKMELDING: Forfatteren Reidun Mellem har skrevet ei fin og viktig bok om det kvenske og finske folket ved Ishavet. Forfatteren har skrevet flere bøker, blant annet med historiske tema om krigstid og om kvener og i tillegg ei diktsamling (som har vært anmeldt her i en tidligere utgave). I arbeidet med boka Kvenfolkets 500 år ved Ishavskysten har forfatteren hatt støtte og oppfølging fra Terje Aronsen ved Kvensk Institutt i Børselv. Les mer «Om kvenfolket og kulturen. Omtale av Reidun Mellems bok «Kvenfolkets 500 år ved Ishavskysten»»

Reklamer

Dikt om historie og levd liv. Reidun Mellems samling «Med helsing fra heimbygdas bakkar»

Reidun Mellem har samla og gitt ut eigne dikt frå eit langt liv. Frå før av har forfattaren ei lang rekke titlar bak seg i løypa, før det blei ført opp ei diktbok på lista.

Mellems diktForfattaren og læraren vaks opp i Nord-Troms på 1930 og – 40-tallet, og tema for forfattarskapen hennar er klårt prega av denne bakgrunnen. Tidlegare utgivingar handlar mellom anna om andre verdskrig, om kvenkultur og –historie, og om den religiøse rørsla rundt Lars Levi Læstadius. Les mer «Dikt om historie og levd liv. Reidun Mellems samling «Med helsing fra heimbygdas bakkar»»