150 år for Nord-Norge – i Oslo. Om boka «Å eg minnest. Regionbyggere i hovedstaden Nordlændingernes Forening 1862-2012»

Nordnorsk Magasin 2-2014: Boka Å eg minnest. Regionbyggere i hovedstaden. Nordlændingernes Forening 1862-2012 forteller om arbeidet i Nordlendingernes Forening gjennom 150 år, med opp- og nedturer i organisasjonen.

NordlaendingenesSteinar Aas
Å eg minnest. Regionbyggere i hovedstaden
Nordlændingernes Forening 1862-2012
Orkana Akademisk 2012, 320 s.
Utgitt i samarbeid med Nordlændingernes Forening

I året 1862 blei Den nordlandske forening, seinere Nordlændingernes Forening stifta i Christiania, av ei gruppe studenter fra Nord-Norge. De unge studentene hadde visjoner for den nordligste delen av landet. De hadde rett og slett en regionalpolitisk agenda og ambisjoner om å endre samfunnsforholdene i nord.  Les mer «150 år for Nord-Norge – i Oslo. Om boka «Å eg minnest. Regionbyggere i hovedstaden Nordlændingernes Forening 1862-2012»»