Utdanning – hvorfor det? Om å finne en jobb som passer deg.

La det først være sagt: At jeg skulle ta høgere utdanning var forventa av meg. Men veien fram mot sjøl å ha tru på at akademisk skolering var noe for meg, gikk via en garnbutikk. Knapt fylt femten kom jeg ut av ungdomsskolen med middelhavsfarerens vitnemål i veska. Alt jevnt godt, men ingen særdeles gode… Fortsett å lese Utdanning – hvorfor det? Om å finne en jobb som passer deg.