Marion Palmer: Nordområdesatsingas utstillingsvindu. Om mineralutvinning, gruvedrift og avfallsdeponi i Kvalsund og Repparfjorden

Forfatteren Marion Palmer ytrer seg velskrevet og skarpt, med humor og ironi om planlagt mineralutvinning, gruvedrift og avfallsdeponi i Kvalsund i Finnmark.

Isbjørn er Hammerfests byvåpen. Denne plastutgaven er godt plassert i Storsvingen, med sotrøyk fra Melkøya i bakgrunnen.
Isbjørn er Hammerfests byvåpen. Denne utgaven er godt plassert i Storsvingen, med sotrøyk fra Melkøya i bakgrunnen.

Les mer «Marion Palmer: Nordområdesatsingas utstillingsvindu. Om mineralutvinning, gruvedrift og avfallsdeponi i Kvalsund og Repparfjorden»