Kystsamfunn, endring og fiskerienes kulturarv

Gjennom mange århundrer har fiske og fangst vært den viktigste næringa for folk i mange kystsamfunn. Hvordan kommer kystkulturen til uttrykk i dag da langt færre lever direkte av fiskerinæringene? Gjesteblogger ©Jahn Petter Johnsen (tekst og foto) En liten fotoreportasje fra kysten vår viser ulike sider ved kulturen i dag. Allerede i middelalderen var de store… Fortsett å lese Kystsamfunn, endring og fiskerienes kulturarv