Bomkast om privatisering av havet i Henning Røeds bok «Fiskehistorier. Hvem skal eie havet?»

God forvaltning gir uante muligheter for bærekraftig utnytting av verdens havområder. Ifølge Fiskehistorier Hvem skal eie havet?  utgitt av marinbiologen Henning Røed, er havene og marine ressurser i dag truet av rovfiske, privatisering og dårlig forvaltning.

FiskehistorierWEBHenning Røed
Fiskehistorier. Hvem skal eie havet?
Forlaget Manifest, 2013
Omtalt av Jahn Petter Johnsen  (gjesteblogger)

 

I forordet til Fiskehistorier Hvem skal eie havet? presenterer forfatteren Henning Røed hovedspørsmålet, nemlig: Hvem eier egentlig havet? Deretter reiser Røed så spørsmålet om hvem som eier fiskeressursene.

Les mer «Bomkast om privatisering av havet i Henning Røeds bok «Fiskehistorier. Hvem skal eie havet?»»