Innvandrererfaringer fra Thor Robertsen (red) i «Den finske arven En antologi om det finske Finnmark»

Thor Robertsen (red)
Den finske arven
En antologi om det finske Finnmark
Norsk-finsk forbund, sakprosa, 264 sider

 

Den finske arven er en antologi gitt ut i Norge av Norsk-finsk forbund. Redaktør er Thor Robertsen, som med seg i redaktørgruppa har hatt trioen Olav Beddari, Nils Petter Pedersen og Morten Thuv, som alle har tilhørighet i Varangerområdet i Øst-Finnmark.

Boka er delt i tre bolker, som tar for seg henholdsvis hvor de finske innvandrerne kom fra, hvordan de har påvirket samfunnet i nord, og som en avslutning forsøker redaksjonen å plassere seg i debatten om det finske i Norge. Halvparten av artikkelforfatterne er norske etterkommere etter finske innvandrere i Øst-Finnmark, bak mange av de andre bidragene står finlendere med et forhold til den nordnorske landsdelen. Les mer «Innvandrererfaringer fra Thor Robertsen (red) i «Den finske arven En antologi om det finske Finnmark»»

Islam i Tromsø: Det handler om ungene

Hilde Kat. Eriksen, mor til tre,
Stakkevollan bydel i Tromsø.

Landsdelsavisa Nordlys har med artikkelserien ”Islam i Tromsø” rørt godt rundt i vår lokale fordomsgryte, og opp flyter ingredienser vi kanskje hadde håpet ikke fantes på menyen her.

Jeg skal ikke si noe fra eller til om dette. Jeg vil si noe om ungene. Om de som går på skoler og i barnehager, og som er det nye Nord-Norge. Mens vi voksne krangler i avisspaltene, er de allerede i gang med å prege det samfunnet de i framtida skal leve i som voksne, norske samfunnsborgere.

Jeg bor på Stakkevollan, i borettslaget ”Utsikten”. Eller, som det også kalles her i byen: ”gettoen”. Som slett ikke er en getto, men tvert imot en kulturelt blandet bydel i Tromsø. En getto er pr definisjon en bydel der ei separat befolkningsgruppe lever. Slik er det slett ikke her. Her er vi forskjellige, vi har flyttet hit fra mange steder i verden, og vi voksne som bor her har ikke nødvendigvis like verdier, et felles språk, eller lik oppfatning av hva som er bra påkledning og akseptabel oppførsel. Les mer «Islam i Tromsø: Det handler om ungene»