Faktakunnskap og tospråkleg utvikling: boka «Dyr og fugler» av Ingunn Olsen

Eallit ja lottit Dyr og fugler.qxp_Layout 1

«Eallit ja lottit. Dyr og fugler» er ei samisk/norsk faktabok for ungar, skriven av Ingunn Olsen (1953-2017). Denne boka (som forfattarens tidlegare bøker) er av stor verdi, fordi all tekst presenterast parallelt på nordsamisk og på norsk (bokmål). Dette er eit særs viktig grep for å styrke tospråklegheit: at ungane lærer innhaldet i ord og omgrep like godt på begge språk. Boka er nyttig også for andre som vil lære nordsamisk og/eller norsk bokmål. Les mer «Faktakunnskap og tospråkleg utvikling: boka «Dyr og fugler» av Ingunn Olsen»

Tre tospråklige bøker for barn, fra Karen Anne Buljo og Ingunn Olsen

Karen Anne Buljo (tekst)/Liv Vatle (illustrasjoner)
Áfruvvá/Havfruen
Bildebok for barn, Idut 2011, 64 sider
Nordsamisk og norsk bokmål

Forfatteren og joikeren Karen Anne Buljo har skrevet barneboka Havfruen, bygd på et sjøsamisk sagn om jenta som fikk høre havets joik og ble til ei havfrue. Jenta i fortellinga blir plaget av andre unger. Hun vandrer i fjæra og snakker med Havella, Måsen, Sjøstjerna og fiskene i havet. Havella lærer henne joiken sin, torsken og seien gir henne fiskehale og gjeller. Etter hvert blir hun til ei vakker havfrue, som varsler menneskene når det ventes uvær på havet. En fin og lesbar gjenfortelling av et sagn, fargerikt illustrert av Liv Vatle. Forfatteren har tidligere gitt ut hørespill, barnebøker og ei diktsamling i tillegg til CD med sjøsamisk joik.

Karen Anne Buljo (tekst)/Sissel Horndal (illustrasjoner)
Nieidagorzi/Pikefossen
Bildebok for barn, Idut 2011, 79 sider
Nordsamisk og norsk bokmål

Barneboka Nieidagorzi/Pikefossen av Karen Anne Buljo er ei fri gjenfortelling av et samisk sagn om jenta som seilte i ei tønne ut til havet. I likhet med boka Havfruen er Pikefossen fint illustrert, denne boka er det Sissel Horndal som har tegnet til. Enkle, fine illustrasjoner, holdt i bruntoner. Boka forteller om livet til jenta både før og etter elveferden, som endte med at jenta gifta seg med den norske fiskeren som fant henne. Leseren får også høre om reisa tilbake, da jenta tar med seg familien sin tilbake til reineierparet hun bodde hos før hun blei kasta i fossen. Fortellinga inneholder både dramatikk og følelser, og er god lesning.

Ingunn Olsen (tekst)/Hermod Karlsen (illustrasjoner)
Sattut/Planter
Flora for barn, Idut 2011, 46 sider
Nordsamisk og norsk bokmål

Ingunn Olsen har skildret nitten planter i denne tospråklige, fargeillustrerte floraen for barn. På hvert oppslag er det ei lita, illustrert fortelling på venstre side, og ei plantetegning med forklaring på høyre side. Fortellingene handler om en mamma og ungene Saia, Samuel og Odin. Hver fortelling setter planten som beskrives på høyre side inn i en sammenheng der handlinga i fortellinga skildrer bruk av planten, voksested, årstid og lignende. Bakerst i boka er det en kort faktadel som forklarer helt enkle begreper knyttet til plantekunnskap, slik som stengel, rot, pollen og lignende. Planteillustrasjonene er svært presise og fine, laget av Hermod Karlsen.

©Hilde Kat. Eriksen
Nordnorsk Magasin 1-2012