De nordlige hagenes historie. En omtale av boka «Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer»

Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer

OKTOBER 2016 – BOKMELDING: Et omfattende arbeid er lagt ned i den kulturhistoriske boka Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer. Boka er bygd opp av tretten artikler som spenner vidt tematisk og som til sammen forteller en god del av historia til de nordnorske hagene de siste tre hundreårene. En av ambisjonene med verket har vært å sette ”brokker av hagehistorie i nord” i en større sammenheng. Målet har vært å presentere forskningsbasert materiale både for folk med faginteresse og for et allment publikum, og bidra til å gjøre nordnorsk hagetradisjon til et eget forskningsfelt. Les mer «De nordlige hagenes historie. En omtale av boka «Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer»»

Byggeskikk og kulturhistorie i boka «Arkitektur i Nord-Norge»

 

Ingebjørg Hage, Elin Haugdal, Bodil Ruud, Sveinulf Hegstad (red.)
Arkitektur i Nord-Norge
Fagbokforlaget 2008, 492 sider, foto/illustrert

Boka Arkitektur i Nord-Norge forteller interessevekkende om den mangfoldige arkitekturen i den nordligste landsdelen. Her er det ikke bare lagt vekt på rein byggekunst, men like mye byggeskikk, bebyggelsesmønstre, materialbruk og konstruksjonsmåter. Her beskrives særtrekk ved bygninger og materialbruk, fra gammetyper til monumentale bygg. Stoffet er delt inn i tre temadeler; ”Kirke og kirkested”, ”Bolig og bosetting” og ”By og monument”. Elleve ulike fagfolk står bak de mange artiklene i boka. Innfallsvinkler og fagperspektiv varierer, her beskrives ulike historiske epoker og geografiske områder. Les mer «Byggeskikk og kulturhistorie i boka «Arkitektur i Nord-Norge»»