Kystsamfunn, endring og fiskerienes kulturarv

Gjennom mange århundrer har fiske og fangst vært den viktigste næringa for folk i mange kystsamfunn. Hvordan kommer kystkulturen til uttrykk i dag da langt færre lever direkte av fiskerinæringene?

Gjesteblogger ©Jahn Petter Johnsen (tekst og foto)
Ny velstand og opprusting for ny bruk.
Ny velstand og opprusting for ny bruk.

En liten fotoreportasje fra kysten vår viser ulike sider ved kulturen i dag. Allerede i middelalderen var de store fiskeforekomstene også et grunnlag for fiskeeksport til land i Europa. Fisk var allerede da en internasjonal handelsvare som blei transportert og omsatt gjennom handelsnettverk. Fiskehandel og eksport var dermed det enkelte historikere betegner som en ”tidlig-kapitalistisk” næring. Les mer «Kystsamfunn, endring og fiskerienes kulturarv»