Innvandrererfaringer fra Thor Robertsen (red) i «Den finske arven En antologi om det finske Finnmark»

Thor Robertsen (red)
Den finske arven
En antologi om det finske Finnmark
Norsk-finsk forbund, sakprosa, 264 sider

 

Den finske arven er en antologi gitt ut i Norge av Norsk-finsk forbund. Redaktør er Thor Robertsen, som med seg i redaktørgruppa har hatt trioen Olav Beddari, Nils Petter Pedersen og Morten Thuv, som alle har tilhørighet i Varangerområdet i Øst-Finnmark.

Boka er delt i tre bolker, som tar for seg henholdsvis hvor de finske innvandrerne kom fra, hvordan de har påvirket samfunnet i nord, og som en avslutning forsøker redaksjonen å plassere seg i debatten om det finske i Norge. Halvparten av artikkelforfatterne er norske etterkommere etter finske innvandrere i Øst-Finnmark, bak mange av de andre bidragene står finlendere med et forhold til den nordnorske landsdelen. Les mer «Innvandrererfaringer fra Thor Robertsen (red) i «Den finske arven En antologi om det finske Finnmark»»

Humor og hormon frå Finland. Esko-Pekka Tiitinens ungdomsroman «Ulltoppane», til norsk ved Liv Hatle


Esko-Pekka Tiitinen
Ulltoppane
Bokvennen, 2010, barn/unge, 128 sider
(Villapäät, Helsinki, Finland 2008)
Omsett frå finsk av Liv Hatle

Boka Ulltoppane handlar om femten år gamle Eino, som vil få orden på livet sitt. Musikk er hovudinteressa, og for å skaffe seg ein gitar, tek guten seg arbeid som avløysar på bestemora sin gard. Straks etter er bandet eit faktum. Kvalifikasjonen bandmedlemmane må ha, er at dei samla sett ikkje meistrar meir enn to akkordar. Saman med venene Tom og Osmo og venninna Teja (som han sjølvsagt liker ekstra godt) får Eino raskt dette bandet i gang. Den pratsame hovudpersonen får hendingsrekkene til å rulle av garde, og handlinga  akselererer kjapt. Finsklæraren på skolen tar tenning på bandprosjektet, og brått skal det bli musikal. Eino og bandet er tekstforfattarar, og det skal mellom anna bli framsyning på julefesten til Raudekrossen sitt lokallag. Les mer «Humor og hormon frå Finland. Esko-Pekka Tiitinens ungdomsroman «Ulltoppane», til norsk ved Liv Hatle»