Endelig hele «Kalevala» på norsk, gjendiktet av Mikael Holmberg

Kalevala hele omslaget

OKTOBER 2018 – BOKMELDING: Til Finlands 100-årsjubileum i desember 2017 gav Orkana forlag ut Mikael Holmbergs nye norske gjendikting av det finske helte-eposet Kalevala. Verket, som ble samlet og sammenskrevet av den finske legen og folkelivs-granskeren Elias Lönnrot, kom første gang ut i Finland i 1835.

Den finske runodiktninga besto av episke sanger og besvergelser. Lönnrot samlet mye materiale fra runodiktninga og komponerte det sammen, samtidig diktet han noen strofer og overganger sjøl også. Det blir stadig diskutert hvordan verket Kalevala skiller seg fra folkediktningen som verket bygger på, med sitt mytologiske persongalleri og forestillingsverden: Helten Väinämöinen, Ilmarinen, den magiske saken Sampo. Les mer «Endelig hele «Kalevala» på norsk, gjendiktet av Mikael Holmberg»

Reklamer