Gjestebloggere


Gjesteblogger: Elin Lindberg

Elin Lindberg (1963) er født i Meløy i Nordland. Litteraturviter, skuespiller, teater- og litteraturkritiker. Redaktør i tidsskriftet «Ånd i Hanske Tidsskrift for figurteater». Mange års bakgrunn fra det frie scenekunstfeltet, blant annet fra Grenland Friteater og Polar Plexus Teater. Mastergrad i allmenn litteraturvitenskap ved Universitet i Oslo med masteroppgave om Øyvind Rimbereids dikt ”Solaris korrigert”.

Bokanmeldelse: Dikt og drømmelandskap
Kjersti Bjørkmo: «Jeg har prøvd å bli venn med dyrene»
Dikt, Cappelen Damm 2014, 49 sider
Trykt i Nordnorsk Magasin 2-2015


Gjesteblogger: Irene Larsen

Irene Larsen (1964), er bosatt i Tromsø. Hun har mastergrad i litteraturvitenskap ved universitetet i Tromsø og er lektor i videregående skole. Hun har gitt ut diktsamlingene «Anemonepust», Nordnorsk Forlag høsten 2005, «Framtida er ein stad til høgre for tavlekanten», Aschehoug Forlag i 2008 og «Sortsolsafari» på MARGbok forlag i 2013.  Anemonepust fikk Blix-prisen i 2006.

Veien til Murmansk

Beretninga om ei reise til Murmansk under Finnmark internasjonale litteraturfestival i Kirkenes, mars 2012.


Gjesteblogger: Rita K. Klausen

Rita Kristin Klausen (1974) er fra Malangen, og bosatt i Tromsø. Ved UiT arbeider hun som forsker/emneredaktør i omsorgsbiblioteket.no ved Senter for omsorgsforskning. Hun er skribent i gateavisa Virkelig og har hatt dikt og tekster på trykk i Nordnorsk Magasin.

Meningsfull ambivalens
Møte med forfatteren Bergsveinn Birgisson om romanen «Svar på brev frå Helga». Teksten, som var trykt i Nordnorsk Magasin 4-2013, er bygd på et bokbad under Ordkalotten internasjonale Litteraturfestival 2013.


Gjesteblogger: Jahn Petter Johnsen

Jahn Petter Johnsen (1961) er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø. Han kommer fra Averøya på Nordmøre, men bor i dag i Tromsø der han arbeider som professor ved Norges fiskerihøgskole, UiT. Johnsen forsker og underviser i fiskeriforvaltning og organisering av norske og internasjonale fiskerier.

Bokanmeldelse: Bomkast om privatisering av havet
Henning Røed: «Fiskehistorier. Hvem skal eie havet?»
Forlaget Manifest, 2013.
Trykt i Nordnorsk Magasin 1-2014

Kystsamfunn, endring og fiskerienes kulturarv
Gjennom mange århundrer har fiske og fangst vært den viktigste næringa for folk i mange kystsamfunn. Hvordan kommer kystkulturen til uttrykk i dag da langt færre lever direkte av fiskerinæringene? Nordnorsk Magasin 1-2014

 


 

Reklamer