A trip to one of the world’s four corners: The Island of Fogo in Newfoundland, Canada

Vind og strøm fører isen fra Grønland inn i buktene på Fogo, Newfoundland, Canada. Foto: Hilde Kat. Eriksen

At 49 degrees north, it is mid-May in 2017 and spring on the northern hemisphere. Ice floes lay like white patchwork with blue seams around Farewell’s icebreaker ferry. We hear the flakes smacking on the ferry hull.

Les mer «A trip to one of the world’s four corners: The Island of Fogo in Newfoundland, Canada»

”Filmistaan” fra regissøren Nitin Kakkar: Komedie og konflikt – fordommer og fellesskap

(scroll down for english version)

En komedie, står det i programmet. Ja, ”Filmistaan” er en artig film. Latter og glede, sang, dans, populærmusikk og filmsitater. Men dette er under overflata og inntil beinet en film om grenser og konflikt mellom to land som ble separert i 1947: India og Pakistan. Og en film med et klart budskap.

Sunny og Aftab engasjerer landsbyfolket i lokal filminnspilling i filmen "Filmistaan".
Sunny og Aftab engasjerer landsbyfolket i lokal filminnspilling i  «Filmistaan».

Den indiske skuespilleren Sunny går på auditions for å få roller i Bollywood-filmer, men han har liten suksess. Så får han jobb som assistent for et amerikansk filmcrew. Under innspilling i grenseområdet Rajasthan blir han ved en feiltakelse kidnappet av religiøse fundamentalister og deretter holdt som fange i en pakistansk landsby, med to fundamentalister som fangevoktere. Les mer «”Filmistaan” fra regissøren Nitin Kakkar: Komedie og konflikt – fordommer og fellesskap»

Urban Landscapes, Edinburgh

Edina! Scotia’s darling seat!

(From «Address to Edinburgh» by Robert Burns)

Urban Landscapes I, Edinburgh, Scotland. Foto © Hilde Kat. Eriksen
Bylandskap II, Edinburgh, Skottland
Urban Landscapes II, Edinburgh, Scotland. Foto © Hilde Kat. Eriksen
Urban Landscapes III, Edinburgh, Scotland. Foto © Hilde Kat. Eriksen
Urban Landscapes III, Edinburgh, Scotland. Foto © Hilde Kat. Eriksen
Urban Landscapes IV, Edinburgh, Scotland. Foto © Hilde Kat. Eriksen
Urban Landscapes IV, Edinburgh, Scotland. Foto © Hilde Kat. Eriksen

Alle foto © Hilde Kat. Eriksen